Het warmste televisieprogramma van Nederland

De televisie heeft zich ontwikkeld tot de voornaamste spiegel op de wereld. Iedere dag laat de televisie ons zien wie wij zijn; hoe wij denken en praten; welke gebruiken wij hebben en welke geschiedenis; hoe wij samenleven; wie de helden zijn en wie de slachtoffers. Televisie schenkt als het ware een collectieve identiteit. Individuele kijkers zullen zich daar niet iedere keer even sterk in herkennen – dat is onvermijdelijk. Maar is het ook onvermijdelijk dat sommige bevolkingsgroepen zichzelf structureel buitengesloten voelen?

Puerto Latino International is een televisie programma die het televisielandschap van Nederland heeft verrijkt. Met onze tweewekelijkse programmering heeft deze show met kwalitatieve, leuke, ontroerende en hedendaagse muziek en entertainment zich gericht op alle leeftijdsgroepen. Puerto Latino International heeft een landelijke dekking en zodoende kan men van Groningen tot aan Maastricht van ons genieten.

Programmering toegankelijk voor een ieder en gemaakt vanuit een Caribisch hart. Door een gezonde mix van internationale en nationale artiesten en groepen richten wij ons tot een ieder die middels digitale televisie ons kan ontvangen en uit deze groep hebben wij ons kijkerbestand opgebouwd. Het programma richt zich op de vier thema’s die voor onze doelgroep heel belangrijk zijn: cultuur, muziek, entertainment en informatie.

Uit recente onderzoeken uitgevoerd met betrekking tot digitale televisie blijkt dat Puerto Latino International een bereik heeft van anderhalf miljoen huishoudens. Onderzoeken gedaan door het CBS geven aan dat Puerto Latino International een kijkerbestand kan bereiken van 540.022 kijkers afkomstig uit Brazilië, Colombia, Dominicaanse Republiek, Suriname en de eilanden van het voormalige Nederlandse Antillen.

Puerto Latino International staat voor positief, feel good, relax televisie die iedere week bekeken kan worden met als enig grondslag dat onze kijkers na alle hectiek van de dag op een prettige manier tot rust kunnen komen. Zijnde een televisieprogramma die door digitale zenders vertoond zal worden zullen onze kijkers in het bezit dienen te zijn van een digitale decoder. Puerto Latino International vindt uiteraard dat onze kijkers beloond dienen te worden en wij zullen met regelmaat leuke prijzen en “wannahaves” verloten onder onze kijkers. Kijkers die aansprak willen maken op onze prijzen kunnen via de website Puerto Latino International de juiste antwoorden versturen.

Format:
Celebrity interviews, Human interest stories, Comedy, Pop culture and musical performances.

Het format van Puerto Latino International zal een mix zijn opnames gemaakt in Nederland, België, Duitsland, Curaçao, Panama en op Aruba. Deze opnames passen allen binnen de filosofie van Puerto Latino International. Naast muzikale optredens van zeer bekende en minder bekende artiesten en muziekgroepen, zullen er interessante interviews plaats vinden. Verder is Puerto Latino International een platform voor Human Interest stories, voor Pop culture en musical performance.

Entrevistas con celebridades, historias de interés humano, comedia, cultura pop y actuaciones musicales.

El formato de Puerto Latino International es una mezcla de grabaciones hecho en los Países Bajos, Bélgica, Alemania, Curazao, Panamá y Aruba. Estas grabaciones se ajustan todos dentro de la filosofía del Puerto Internacional Latino. Además de las actuaciones musicales de artistas y música bien conocidas y menos conocidas, interesantes entrevistas se llevarán a cabo. Por otra parte, Puerto Internacional Latino es una plataforma para las historias de interés humano, la cultura pop y la interpretación musical.

Button sales:
Adverteren: Onbegrensde Mogelijkheden

Gezien de eisen van het Commissariaat voor de Media en de Mediawet stellen, zijn de mogelijkheden voor de traditionele televisie in feite beperkt. Daar staat tegenover dat Puerto Latino International een nieuwe manier van adverteren mogelijk maakt, bijvoorbeeld door bedrijven de mogelijkheid te bieden om de content van een thema te kunnen verzorgen.

Puerto Latino International zal een aantal pakketopties samenstellen om het voor adverteerders zo gemakkelijk mogelijk te maken. Hierbij is het “Crossmedia” pakket van Puerto Latino International heel belangrijk. Dit pakket wordt samengesteld uit spot, non-spot en internet reclame. Vooral kortstondige marketing campagnes zouden veel baat hebben met het “Crossmedia”pakket.

Publicidad: posibilidades ilimitadas
Teniendo en cuenta los requisitos del Comisariado de los Medios de comunicación y la Ley de Medios, las oportunidades para la televisión tradicional, de hecho son limitadas. Sin embargo, Puerto Internacional Latino presenta una nueva forma de publicidad que hace posible que las empresas puedan proporcionar el contenido de un tema.
Puerto Latino Internacional construirá una serie de paquetes de opciones para que sea lo más fácil posible para los anunciantes. El paquete de “cross-media” de Puerto Latino Internacional es muy importante. Este paquete se compone de comercial, la publicidad no comercial y comercial en la Internet. Especialmente campañas de marketing a corto plazo se beneficiarían en gran medida con el paquete de “cross-media”